Oripäässä selvitellään hallinnollisia väärinkäytöksiä

0

ORIPÄÄ. Oripäässä selvitellään viranhaltijan tekemiä hallintosäännön vastaisia toimia. Kunnanjohtaja antoi jo helmikuussa kunnanhallitukselle suullisen selvityksen kunnanvaltuuston puheenjohtajan Matti Kulmasen pyytämiin asioihin. Selvitykset annettiin liian alhaisesta vuokrasta ja viranhaltijalle maksetusta palkkiosta.

Asian käsittelyä jatkettiin kunnanhallituksessa tällä viikolla. Valmistelijana oli kunnanhallituksen puheenjohtaja Anne-Mari Kaarto. Kunnanjohtaja ei ollut läsnä kokouksessa. Kunnanhallitus kävi asiasta periaatekeskustelun ja päätökset mahdollisista jatkotoimenpiteistä päätettiin tehdä tilintarkastuspöytäkirjan käsittelyn jälkeen.

Vuokra-asiassa kyse on siitä, että kunnan työntekijä on asunut vanhustenrivitalon vuokrahuoneistossa liian alhaisella vuokrakustannuksella. Kulmanen toteaa, että teknisen lautakunnan pitäisi hallintosäännön mukaan päättää vuokrahinnoista.

Palkkio-asiassa kyse on siitä, että Oripään kunnan Loimaan kaupungilta saamista sosiaalityön korvauksista osa on maksettu kunnan sisällä palkkiona viranhaltijalle. Kaarron mukaan ei puhuta kovin isosta summasta, mutta tuhansista euroista kuitenkin.

Kaarto on saatujen selvitysten jälkeen pyytänyt kyseisistä asioista sisäisen valvonnan tarkastuksen. Sisäisen valvonnan tilintarkastuspöytäkirja saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa.

–Tilintarkastuspöytäkirjan käsittelyn jälkeen päätetään, annetaanko asian olla vai lähdetäänkö jatkotoimenpiteisiin kuten takaisinperintään, Kaarto kertoo.

–Kaikki teemme joskus inhimillisiä virheitä, hän jatkaa.

Sekä Kaarto että Kulmanen sanovat, että asioiden käsittelyllä haetaan avoimuutta. Kaarron kunnanhallitukselle valmistelemassa esittelytekstissä painotetaan hyvän hallintotavan mukaista toimintaa sekä asioiden käsittelyä asianmukaisesti ja lainsäädännön vaatimusten täyttämällä tavalla.

–Esimiesasemassa olevien tulee toimia vastuuntuntoisesti, rehellisesti ja yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaisesti, Kaarron laatimassa esittelytekstissä todetaan.