Marttilan urheilukentän parannushanke jäihin

0
Marttilan urheilukenttää on viimeksi parannettu 1980-luvulla.

MARTTILA. Kunnanhallitus käsitteli keskiviikkona 7.9. Marttilan urheilukentän parannushanketta ja urakoitsijan valintaa. Kunnanjohtaja Carita Maisila ehdotti kokouksessa, että urakoitsijaksi valittaisiin halvimman tarjouksen, 281 300 euroa, tehnyt Recset Oy. Tarjoushinta ylittää talousarvioon varatun määrärahan ja suunnittelun kuluessa tarkentuneen kustannusarvion 156 000 euroa.

Maisila totesi hankkeen kohdistuvan pääosin vuodelle 2023. Hän esitti hallitukselle, että hallitus esittäisi valtuustolle vuodelle 2022 tarvittaessa lisämäärärahaa, jonka määrä tarkentuisi hankkeen edetessä. Marttilan vuonna 2022 tekemät kokonaisinvestoinnit tulevat alittumaan, joten lisämääräraha olisi kunnanjohtajan mukaan katettavissa muista investointimenoista. Lisäksi Maisila esitti, että kunnanhallitus päättäisi esittää valtuustolle, että vuoden 2023 investointisuunnitelmaan varataan tarvittava määräraha kenttähankkeeseen.

Asiasta käydyn keskustelun kuluessa Lauri Heikkilä ehdotti Merja Tuomisen kannattamana, ettei hanketta toteuteta tässä vaiheessa ja kunnanjohtajan päätösehdotus hylätään. Äänestyksessä kunnanjohtajan päätösehdotusta kannattivat Eeva Korimäki, Hannu Kallio ja Jenni Nurminen. Heikkilän ehdotuksen kannalla olivat Iiro Koskinen, Lauri Heikkilä, Anette Kaarmela, Karri Rannikko ja Merja Tuominen. Kunnanhallituksen päätökseksi tuli äänin 5–3, ettei urheilukentän parantamishanketta toteuteta tässä vaiheessa.

Aluehallintovirasto on myöntänyt kenttähankkeeseen valtionavustusta 46 000 euroa. Avustuksen käyttöaika on 1.1.2022–31.12.2024.