Tavoitteena nolla liikennekuolemaa – Liikenneturvallisuussuunnitelmissa kaavaillaan kameravalvonnan ja jalankulkuväylien lisäämistä

0
Kymppitie on Auranmaan liikenneturmille alttiimpia teitä. Parhaillaan tien turvallisuutta parannetaan tekemällä uutta asvalttia. Marttilan ja Kosken liikenneturvallisuussuunnitelmiin sisältyy tulevaisuudessa myös kameravalvonnan lisääminen välille Lieto–Koski.

AURANMAA. Loimaan seudun kuntien uusimmat liikenneturvallisuussuunnitelmat ovat valmistuneet. Päätavoitteina ovat liikennekuolemien ja henkilövahinko-onnettomuuksien määrän vähentäminen sekä kestävien kulkumuotojen osuuden kasvattaminen.

Seudun kunnissa tapahtuu asukaslukuun suhteutettuna selvästi enemmän henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia kuin maakunnassa tai maassa keskimäärin. Kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa ei korostu mikään yksittäinen onnettomuusluokka, vaan onnettomuuksia on hyvin monenlaisia. Yleisesti ottaen seudulla tapahtuviin onnettomuuksiin liittyy kuitenkin hyvin usein tietoista riskinottoa, kuten merkittävää ylinopeutta tai päihteiden käyttöä.

Viime vuosina seudun tieliikenteessä on menehtynyt keskimäärin kolme henkilöä vuosittain. Viimeisen kymmenen vuoden aikana tilanne on parantunut, sillä edellisen suunnitelman (2012) laadinnan aikoihin seudun liikenteessä menehtyi vuosittain keskimäärin seitsemän henkilöä. Kehityssuunnan halutaan jatkuvan ja tavoitteena on, että viimeistään vuoteen 2 030 mennessä seudun liikenteessä saavutettaisiin ensimmäisen kerran liikennekuolemien nollavuosi.

Liikenneturvallisuussuunnitelmiin sisältyy runsaasti kuntakohtaisia toimenpiteitä, kuten nopeusrajoitusten alentamisia, hidasteiden rakentamisia, liikennemerkkien ja valaistuksen lisäämisiä sekä näkemien parantamisia. Suunnitelmavuosiin sisältyviä isompia aikeita ovat kameravalvonnan lisääminen kymppitielle välille Lieto–Koski sekä jalankulku- ja pyöräilyväylien rakentaminen Koskentielle Koskelle, Turuntielle Auraan ja Riihikoskelle, Heikolantielle Marttilaan sekä Kangastielle Oripäähän.

Suunnitelmassa on mukana myös pääteiden liittymien parantamisia tai parantamissuunnitelmien laatimisia. Oripäässä parannuksia odottavat Hirvikoskentien ja Yläneentien liittymät kantatie 41:llä, Koskella Koskentien liittymä kymppitiellä, Yläneellä Oripääntien liittymä Turunväylällä ja Riihikoskella Yläneentien liittymä kantatiellä.

–Laaditut kuntakohtaiset liikenneturvallisuussuunnitelmat ovat luonteeltaan esiselvityksiä, jotka toimivat yksityiskohtaisemman toimenpidesuunnittelun ja -ohjelmoinnin pohjana. Suunnittelutyön pääpaino on ollut lähivuosissa ja mahdollisimman konkreettisessa, kustannustehokkaassa ja realistisessa toimenpiteiden määrittelyssä, liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang Varsinais-Suomen ely-keskuksesta kertoo ja huomauttaa, että toteutuspäätöksiä ja sitoumuksia kyseisten toimenpiteiden toteuttamiseen ei tässä vaiheessa vielä ole.

–Toimenpiteitä pyritään edistämään vuotuisten määrärahojen puitteissa ja ne kilpailevat Varsinais-Suomen ja Satakunnan muiden kuntien vastaavien toimenpiteiden kanssa rahoituksesta ja toteutusjärjestyksestä, Klang jatkaa.

Toimenpiteissä on sekä kuntien että elyn vastuulla olevia hankkeita. Isoimmat hankkeet olisivat toteutuessaan pääosin elyn vastuulla, mutta jalankulku- ja pyöräilyväylien rakentamisessa olisivat myös kunnat mukana.

Suunniteltujen toimenpiteiden lisäksi liikenneturvallisuussuunnitelmat pitävät sisällään kuntalaisten liikenneasenteisiin vaikuttamista. Kunnissa toimivien liikenneturvallisuustyöryhmien tehtävänä on suunnitella ja koordinoida kunnan liikenneturvallisuustyötä, johon sisältyy muun muassa liikennekasvatustyötä, suojatiepäivystystempauksia sekä ikäautoiluun ja ajoterveysasioihin liittyviä teematilaisuuksia.

Suunnitelman toimenpiteitä pyritään toteutetaan aikavälillä 2 023–2 028 talousarvioiden määrärahojen puitteissa.

 


FAKTA

* Loimaan seudun liikenteessä menehtyy keskimäärin kolme ihmistä vuosittain.
* Kuolemaan johtaneista onnettomuuksista noin puolet tapahtuu valtateillä 9 tai 10, noin viidennes muulla maantieverkolla ja noin kolmannes katuverkolla.
* Nuoret ovat yliedustettuina onnettomuustilastoissa ja nuorten ikäryhmä korostuu myös liikennerikostilastoissa. Henkilövahingoista yli 30 prosenttia sattuu 15–24-vuotiaille ja liikennerikoksista 28 prosenttia on nuorten tekemiä.
* 15–24-vuotiaiden väestöosuus seudun asukkaista on vain yhdeksän prosenttia.