Tarvasjoella voidaankin hyvin

0

TARVASJOKI. Tarvasjoen kunnan talous on heikoissa kantimissa ja itsenäisyyskin vaakalaudalla, mutta kuntalaisten hyvinvoinnissa ei näytä olevan isommin valittamista. Ei ainakaan, jos uskotaan Ilta-Sanomien tekemää valtakunnallista selvitystä. Tarvasjoki sijoittui kymmenellä Tilastokeskuksen, Kelan ja THL:n mittarilla Manner-Suomen 20:n hyvinvoivimman kunnan joukkoon. Luvut ovat vuosilta 2008–2012

Vertailussa kunnan hyvinvointi on sitä parempi, mitä lähempänä nollaa sen eri mittareilta saama indeksiluku on. Tarvasjoki sai luvukseen -179 , kun vertailun parhaalla kunnalla, Vesilahdella indeksiluku oli -97. Naapurikunta Lieto pärjäsi Tarvasjokeakin paremmin, sillä indeksillä -158 se oli manner-Suomen 11. hyvinvoivin kunta.

Auranmaan kunnista Pöytyä sai indeksiluvukseen -215, Oripää -251, Marttila -257, Aura -265 ja Koski -298.

Vertailussa käytetyt muuttujat ovat alkoholin myyntimäärät, ikävakioitu sairastavuusindeksi ja nuorten terveystilanne, työkyvyttömyyseläkeläisten määrä, keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä, avioerojen määrä, nuorten ja vanhusten yksinäisyys sekä nuorten tupakointi ja humalahakuinen juominen.

Koska Auranmaan ainoa Alko on Aurassa, tämä synkentänee hiukan Auran kunnan tulosta.