Valitukset Latvan koulun myynnistä torpattiin

0

ORIPÄÄ. Oripään kunnanhallitus torppaa Latvan entisen koulun myyntipäätöksestä tehdyt kunnallisvalitukset. Kunnanhallitus toteaa kunnan lausuntona Turun hallinto-oikeudelle, että valtuuston päätös ei syntynyt virheellisessä järjestyksessä, valtuusto ei ylittänyt toimivaltaansa ja että päätös ei ole lainvastainen.

Oripään kunnanvaltuusto päätti myydä koulurakennukset 1100 euron kauppahintaan Tarmo Kankareelle joulukuussa. Oripään kunnanvaltuustossa istuva Kankare oli ainoa ostotarjouksen tehnyt henkilö ja hän poistui esteellisenä kokouksesta myyntipäätöksen ajaksi.

Valituksen tehneet Manne Rantanen ja Saija Lehtonen vaativat asian uudelleenkäsittelyä, koska hinta-arvio muuttui oleellisesti alaspäin ja koska päätöksenteossa ja ostajana oli valtuuston jäsen. Kari Kolari näkee valituksessaan, että päätöksenteossa rikottiin hyvää hallintotapaa ja kuntalakia. Kolarin mukaan koulu myytiin alihintaan ja liialla kiireellä.

Kunnanhallitus selvittää oikeudelle, että viime vuoden talousarviossa Latvan koulun myyntituloiksi arvioitiin 100000 euroa. Myöhemmin kuntokartoituksessa selvisi, että rakennukset vaativat 209000 euron remontin seuraavan 10 vuoden aikana, joista pitäisi välittömästi tehdä 100000 euron korjaukset.

Kunnanhallitus toteaa, että Latvan koululla järjestettiin kesäkuussa yleisötilaisuus, jossa pohdittiin yhdistysten mahdollisuuksia ostaa talo. Marraskuussa julkaistussa myynti-ilmoituksessa tarjousten jättöön annettiin 2,5 viikkoa aikaa.