Pöytyä lupaa säilyttää Tarvasjoen lähipalvelut

0

TARVASJOKI, PÖYTYÄ. Tarvasjoen ja Pöytyän kunnanhallituksen käsittelyssä on tänään Pöytyän ja Tarvasjoen kuntien yhdistymissopimusluonnos. Luonnos tähtää kuntien yhdistymiseen ensi vuoden alusta.
Luonnoksessa linjataan lähipalveluiksi koko kunnan alueella perhetyö ja vanhusten kotiin annettavat palvelut sekä tarvittaessa alakoulu ja lasten päivähoito. Kunnan ytimen muodostavien palvelukeskusten, Kyrön, Riihikosken, Yläneen ja Tarvasjoen, lähipalveluita ovat lasten päivähoito, alakoulu, Tarvasjoen ja Yläneen yhtenäiskoulut liikuntatilat mukaan luettuina, perustason terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotot, hammashoito, neuvolatoiminta, vanhusten asumispalvelut, kirjasto, sosiaalityön asiakasvastaanotto, lähiliikuntapalvelut sekä vapaa-ajanpalvelut.
Tarvasjoen hyvinvointikeskuksen terveydenhuollon palvelut voidaan luonnoksen mukaan järjestää uuden kunnan toimesta omana tuotantona tai ostopalveluna. Ensisijaisena vaihtoehtona on ostopalvelu nykyisellä palvelutasolla Härkätieltä.
Uuden kunnan valtuustoon ajalle 2015–2017 valittaisiin Pöytyältä 35 jäsentä ja Tarvasjoelta kuusi jäsentä. Vuonna 2017 valittavaan valtuustoon valittaisiin 41 jäsentä. Luonnos takaisi Tarvasjoelle vuosiksi 2015–2017 kunnanhallitukseen, perusturvalautakuntaan, tekniseen lautakuntaan ja sivistyslautakuntaan kaksi ja muihin yksi äänivaltaista jäsentä.