Kyrön koulun ahtauteen ei pikaratkaisua

0

PÖYTYÄ/Kyrö. Kyrön koulun johtokunnan kunnanhallitukselle lähettämä kannanotto koulutilojen kunnosta ja riittävyydestä ei saanut suurta vastakaikua. Kunnanhallitus totesi, että tulevassa kouluverkkosuunnitelmassa selvitetään kouluverkon kehittämistarpeet ja vaihtoehdot. Suunnitelman on tarkoitus valmistua tämän vuoden aikana. Koulujen laajennustarpeista päätetään vasta tämän jälkeen.
Johtokunnan kannanotossa ennakoidaan, että koulutilat käyvät Kyrössä liian pieniksi jo lukuvuonna 2015–2016, jolloin opetusryhmiä on kymmenen. Tuolloin oppilasmäärää kasvattaa muun muassa Heikinsuon-Karinaisten koulun toiminnan keskittäminen kokonaan Heikinsuon kouluun. Sen seurauksena noin kymmenen Kyröntien varressa asuvan lapsen ennakoidaan vaihtavan kouluaan Kyröön.
Kasvun lasketaan jatkuvan myös tämän jälkeen.