Oripään siirtoviemäri alkaakin koululta

0

ORIPÄÄ. Oripään tekninen lautakunta päätti muuttaa  Turkuun johtavan siirtoviemärin linjausta niin, että linjan alkupisteenä on koulun lähellä oleva jätevedenpumppaamo. Alunperin siirtoviemärin suunniteltiin lähtevän jätevedenpuhdistamolta.
–Koukkaus jätevedenpuhdistamolta olisi ollut teknisesti helpompi toteuttaa, koska siinä ei olisi tarvinnut kiertää rakennuksia. Nyt päätetyn linjauksen ansiosta Oripään, Pöytyän ja Auran välinen vesijohdon yhdysputki voidaan kuitenkin tehdä samaan kaivantoon. Vesihuoltosuunnitelmassa yhdysvesijohto on suunniteltu rakennettavaksi ensi vuonna. Nyt  voimme sijoittaa kaksi putkea saman kaivantoon noin neljän kilometrin matkan Haverin koululle saakka. Käytettävä vesijohtoputki on tosin pienempi kuin vesihuoltosuunnitelmassa, mutta myös kustannukset jäävät murto-osaan aiemmin suunnitellusta, tekninen johtaja Pekka Paju perustelee ratkaisua.