Auran nuorisotoimen resurssit kapenevat

0

AURA. Auran kunnanhallitus ei taipunut vapaa-aikatoimen vaateisiin nuorisotoimen työvoiman säilyttämisestä ennallaan. Nuorisotyöstä nipistetään 0,3 henkilötyövuotta, jotka siirtyvät kuraattoripalveluihin.
Sivistystoimelta kunnanhallitus edellyttää selvitystä kuraattoripalveluista. Sivistystoimi joutuu antamaan selvityksen siitä, miten uuden lain vastaavat kuraattorin palvelut toteutetaan lukuvuonna 2014–2015 ja miten kuraattoripalvelut toteutuivat lukuvuonna 2013–2014.