Liipolanjärven laskuojan rakentamiseen 8000 euroa

0

KOSKI. Jos asiat sujuvat suunnitelmien mukaan, Liipolanjärven itäpään laskuojan suunta muuttuu ensi syksynä tai viimeistään talvella.
Kunnanhallitus esittää kesäkuun loppupuolella kokoontuvalle valtuustolle, että hanketta varten myönnetään 8000 euroa.
Alueen maanomistajat ovat hyväksyneet virtaussuunnan muutoksen. Maanomistajien toivomuksesta kaivuutyöt tehdään syksyllä, jos syksy on kuiva, muussa tapauksessa työ tehdään vasta talvella.
Koskella on jo pitkään kannettu huolta Liipolanjärven itäpään kautta laskevan ojan vaikutuksesta järveen. Sen on pelätty savistuttavan järvivettä ja sitä kautta liettävän järveä.
Turun vesipiiri laati jo vuonna 1979 suunnitelman, jonka mukaan ojan vedet laskettaisiin järvestä pois päin etelään. Viime vuonna Pro Agria laati ojitussuunnitelmista päivitetyn version.
Kunta vastaa ojan kunnossapidosta kaksi vuotta. Sen jälkeen kunnossapitovastuu siirtyy maanomistajille.