Vetoomuksella Verhonkulman tuulivoimapuistoa vastaan

0

MARTTILA. Marttilan kunnalle on jätetty vetoomus Verhonkulman alueen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen ja luonnon puolesta. Vetoomuksessa muun muassa todetaan, että meluhaitat, varjostukset ja välkehtimiset aiheuttavat terveydellisestä haittaa tuulivoimaloiden läheisyydessä asuville ihmisille, eläimille ja ympäristölle. Tuulivoimaa vastustavassa vetoomuksessa on 23 nimeä.
Marttilan kunnanhallitus päätti viime kokouksessaan jättää pöydälle Verhonkulman tuulivoiman osayleiskaavan luonnoksen. Asia otetaan uudelleen käsittelyyn seuraavassa kokouksessa 30. kesäkuuta. Sitä ennen Marttilan kunnanvaltuutetut tekevät yhdessä Kosken päättäjien kanssa tutustumisreissun tuulivoimala-alueelle.
Tuulivoimayhtiö O2 Finland suunnittelee Kosken ja Marttilan kuntien alueella olevalle Verhonkulman alueelle yhdeksän tuulivoimalan tuulivoimapuiston rakentamista. Suunnitelmien mukaan 5–6 voimalaa sijoittuisi Marttilan puolelle.