Pöytyän susipentueesta saatiin varmistus

0

PÖYTYÄ. Lounais-Suomen susireviireiltä on varmistettu kaksi susipentuetta. Toinen pentueista on havaittu Köyliössä ja toinen Pöytyällä. Pentueet olivat samoilla reviireillä viime kesänäkin ja Köyliössä myös vuonna 2012.
Pentueiden olemassaolo on pystytty varmistamaan luonnossa liikkujien ilmoittamien näkö- ja jälkihavaintojen sekä riistakamerakuvien perusteella. Myös Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) tutkimusapulainen on varmentanut havainnot. Pentujen tarkkaa määrää ei ole pystytty arvioimaan, mutta reviireillä olevien laumojen koko tarkentuu syksyn ja talven aikana.
Lounais-Suomesta on saatu myös kahden susireviirin reuna-alueelta riistakamerakuva aikuisesta sudesta ja pennusta. RKTL:n mukaan on epävarmaa liittyykö havainto aikaisemmin varmennettuihin pentueisiin vai onko kyseessä kolmas pentue.
Suurpetohavaintojärjestelmä Tassuun on ilmoitettu pentuehavaintoja myös muualta Suomesta, ja pentueiden kartoittaminen on vielä kesken.
Peto- ja pentuehavainnoista voi ilmoittaa paikallisille petoyhdyshenkilöille, jotka kirjaavat havainnot Tassuun. Tietoja käytetään arvioitaessa suurpetojen määrää ja levittäytymistä.