Kunta ja valtio hätiin Kylläspuu Oy:n tontin puhdistamisessa

0
Kunta on kattanut kyllästämötoiminnassa käytetyt kemikaalisäiliöt, jotta sadevesi ei enää pääse niihin.
Kunta on kattanut kyllästämötoiminnassa käytetyt kemikaalisäiliöt, jotta sadevesi ei enää pääse niihin.
Kunta on kattanut kyllästämötoiminnassa käytetyt kemikaalisäiliöt, jotta sadevesi ei enää pääse niihin.

KOSKI. Konkurssiin menneen koskelaisen Kylläspuu Oy:n tontin puhdistaminen on kaatunut Kosken kunnan ja valtion niskaan. Tontin putsaaminen ympäristölle vaarallisista kemikaaleista ja jätteistä on ensisijaisesti yrityksen itsensä vastuulla, mutta konkurssipesä ei voi varattomuuden takia puhdistaa tonttia.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus asetti Kylläspuu Oy:n konkurssiin toukokuussa. Kun konkurssipesä todettiin varattomaksi, kunta ja Ely-keskus tulivat hätiin. Kesän aikana akuuttia vaaraa ympäristölle aiheuttavat, kyllästämötoiminnassa käytetyt kemikaalit ja vaaralliset jätteet on siivottu tontilta, jotta haitta-aineita ei kulkeudu alueen pohjaveteen.

Kosken tekninen johtaja Jouko Sinkko kertoo, että alueen kemikaalisäiliöt on katettu muoveilla, jotta sadevesi ei pääse tyhjennettyihin säiliöihin. Sinkon mukaan näin laaja puhdistussavotta on kunnassa harvinainen.

Lue lisää 21.10.2014 lehdestä