Tarvasjokelaisten tuloverot laskemassa, kiinteistöverot nousemassa

0

LIETO, TARVASJOKI. Lieto-liitos on tuomassa tarvasjokelaisille sekä verohuojennuksia että verokiristyksiä. Liedon kunnanjohtaja Esko Poikela esittää maanantaina kokoontuvalle Liedon kunnanhallitukselle, että Liedon tuloveroprosentti korotettaisiin 19:stä 19,75:een. Tarvasjokelaisille tämä tietäisi 1,25 prosenttiyksikön verohuojennusta. Tarvasjoen nykyinen tuloveroprosentti on 21.
Kiinteistöveroja Poikela esittää pidettäväksi nykyisellään. Tarvasjokelaisille tämä toisi korotuksen yleiseen kiinteistöveroon ja rakentamattomien rakennuspaikkojen veroon.
Liedon yleinen kiinteistöveroprosentti on vuonna 2014 ollut 1,0, vakituisten asuinrakennusten 0,4, muiden asuinrakennusten 1,0 ja rakentamattomien rakennuspaikkojen 3,0. Tarvasjoella yleinen kiinteistöveroprosentti on ollut 0,85, vakituisten asuinrakennusten 0,4, muiden asuinrakennusten 1,0 ja rakentamattomien rakennuspaikkojen 2,5.