Lieto ei osta Tarvasjoen kirjaston toimitiloja

0

LIETO, TARVASJOKI. Lieto ei osta Tarvasjoen kirjaston toimitiloja. Liedon kunnanhallitus päätti, ettei Tarvasjoen kunnanvaltuuston tekemää ostopäätöstä panna täytäntöön. Tarvasjoen kirjaston toimitilakysymykseen palataan talousarvion laadinnan yhteydessä ja taloussuunnitelmakauden 2015–2017 aikana.