Tuomiokapituli kehotti pappia korjaamaan käytöstään

0

LOIMAA. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on kehottanut Loimaan vt. kirkkoherrana toiminutta pastori Elina Rouhiaista korjaamaan käytöstään. Tuomiokapituli käsitteli tiistain kokouksessaan tapausta, joka koski Rouhiaisen käyttäytymistä seurakunnan virastossa viime heinäkuussa.

Rouhiainen oli menettänyt malttinsa virastossa olleelle seurakunnan entiselle kanttorille Tapio Laurilalle, joka oli esittänyt Rouhiaiselle jossakin määrin provosoivia kysymyksiä Rouhiaisen lehtikirjoituksesta. Rouhiainen oli kehottanut Laurilaa poistumaan virastosta ja tässä yhteydessä käyttänyt papille sopimatonta kieltä.

Tuomiokapituli kiinnitti vakavaa huomiota kirkkoherran ja papin käyttäytymisvelvoitteeseen ja kehotti Rouhiaista jatkossa toimimaan kaikissa olosuhteissa papilta edellytettävällä tavalla. Kantelu ei anna aihetta tuomiokapitulin jatkotoimiin.

Rouhiainen on myös Mellilän kappeliseurakunnan kappelipappi.