Vahvistunutta susikantaa säädellään metsästyksellä

0

SUSIALUE. Uudessa sudenhoitosuunnitelmassa halutaan sallia suden kannanhoidollinen metsästys. Susikannan hoidon tavoitteet asetetaan jatkossa erikseen jokaiselle susireviirille. Tarkoitus on saada paikalliset toimijat nykyistä paremmin mukaan susikannan hoidon suunnitteluun.

Suunnitelmassa katsotaan, että susikannan suojelu onnistuu vain, jos reviireillä asuvien ihmisten tarpeet otetaan huomioon.

Maa- ja metsätalousministeriö esittää suurimmaksi sallituksi saalismääräksi enintään 29 sutta. RKTL:n alustavien arvioiden mukaan Suomen susikanta on vahvistunut merkittävästi viime vuodesta.

Kannanhoidolliset  pyyntiluvat myöntää Suomen riistakeskus. Luvat kohdistetaan nuoriin susiin, jotka aiheuttavat haittaa ihmisille, ja joiden kaataminen ei vaikuta liikaa koko lauman elinvoimaisuuteen.

Suunnitelmaluonnoksen laati Suomen riistakeskus ja RKTL maa- ja metsätalousministeriön johdolla. Työssä kuultiin muun muassa karjankasvattajia, metsästäjiä, luonnonsuojelijoita sekä alueiden asukkaiden edustajia. Suunnitelma on nyt lausunnoilla ja sitä voi kommentoida 14.1.2015 asti.