Kaksi lupahakemusta susijahtiin

0

VARSINAIS-SUOMI. Varsinais-Suomen susialueelta on jätetty susien kaatoon kaksi kannanhoidollista poikkeuslupahakemusta. Koko maassa hakemuksia jätettiin määräaikaan mennessä 18.
Varsinais-Suomen kahdelle eri reviirille haettujen kaatolupahakemusten yksilömäärä on kuusi. Koko maassa lupaa haetaan 48 suden kaatamiseen
Suomen riistakeskus arvioi ja selvittää tapauskohtaisesti perusteet poikkeuslupien myöntämiselle. Kannanhoidollisia poikkeuslupia voidaan myöntää vain vahvoihin, elinvoimaisiin ja vakiintuneisiin susilaumoihin, joista on kannanseurantatietoa käytettävissä.
Poikkeusluvassa rajataan pyyntiin osallistuvien metsästäjien määräksi enintään 30 henkeä. Suosituksena on, että pyyntiin osallistuu kouluttautuneita ja kokeneita pyytäjiä.
Suomen susikannan hoitosuunnitelma on kuitenkin vasta lausuntokierroksella, ja kaatoluvista määräävä asetus vielä hyväksymättä. Poikkeusluvat tulivat hakuun muutosta ennakoiden.
Suden kannanhoidollinen poikkeuslupa voidaan myöntää marraskuun 1. päivästä maaliskuun 31. päivän väliselle ajalle. Poikkeusluvat tullaan rajaamaan enintään 21 vuorokautta kestäväksi.