Varsinais-Suomeen kolme suden kaatolupaa

0

SUSIALUE. Suomen riistakeskus on myöntänyt 24 poikkeuslupaa susien kannanhoidolliseen metsästykseen. Varsinais-Suomen kahdelle susireviirialueelle luvista myönnettiin yhteensä kolme, puolta vähemmän, mitä haussa oli.
Molemmat reviireistä ovat osittain Pöytyän alueella. Toisen lauman ydinaluetta on Mynämäen ja Yläneen välinen maasto. Toinen lauma liikkuu lähinnä Yläneen, Oripään ja kanta-Pöytyän rajamailla. Edellisessä laumassa arvioidaan olevan kuusi ja jälkimmäisessä yhdeksän sutta. Luvista isompaan laumaan myönnettiin kaksi ja pienempään yksi. Molemmissa oli sama luvanhakija.

Satakuntaan, Köyliön susireviirille myönnettiin yksi kaatolupa.
Pyynnin suositellaan kohdistuvan asetettujen suuntaviivojen mukaisesti haittaa tai vahinkoa aiheuttaneisiin nuoriin susiyksilöihin. Ratkaisut perustuvat Tassu-järjestelmään kirjattuihin ja tarkastettuihin susihavaintoihin, muutoin kerättyihin tietoihin sekä susista aiheutuneisiin vaikutuksiin.
Kannanhoidollinen metsästys on mahdollista aloittaa 23. helmikuuta ja poikkeusluvat ovat voimassa 21 vuorokautta. Metsästyksen aloitusajankohdan viiveen osalta on huomioitu päätöksiin liittyvä 30 vuorokauden valitusaika. Metsästys on johdettua ja siihen saa osallistua kerrallaan enintään 50 metsästäjää susireviiriä kohti.
Sudenmetsästykseen ei ole myönnetty kannanhoidollisia poikkeuslupia vuoden 2007 jälkeen, vaan kaikki poikkeusluvat ovat olleet vahinkoperusteisia. Alkava kannanhoidollinen metsästys on uuden sudenhoitosuunnitelman mukainen kaksivuotinen kokeilu, jonka avulla saadaan tietoa kannanhoidollisen metsästyksen vaikutuksista lauman elinvoimaisuuteen ja suden käyttäytymiseen sekä kansalaisten asenteisiin.
Luonnonvarakeskus (Luke) arvioi Suomen susikannan kooksi tällä hetkellä 220–245 sutta. Viime vuonna helmikuun alussa susia oli 140–155. Laumojen määrä kasvoi viime vuoden 16 laumasta 27 laumaan.