Oripään sähköverkkoa saneerataan

0

ORIPÄÄ. Caruna Oy aloittaa ennen kevätkylvöjä Oripään sähköverkoston saneerauksen keskustasta Myllykylään. Keskijännitelinjat muutetaan maakaapeleiksi ja pylväsmuuntamot korvataan puistomuuntamoilla. Valmista pitäisi olla loppusyksyllä.
Kunnan talousarviossa on puolestaan varauduttu Kanikkalankujan ja Salamäentien valaistuksen uusimiseen maakaapeloinnin yhteydessä. Hankkeen urakoitsija on Voimatel Oy.
Tekninen lautakunta päätti pyytää urakoitsijalta myös tarjouksen valokuitukaapelin asentamisesta välille kunnantalo-terveyskeskus-palvelutalo sekä Kanikkalankujan katuvalaistuskaapelin ja valaisimien perustusten asentamisesta.