Ilvesjahti tuotti tulosta

0

VARSINAIS-SUOMI. Varsinais-Suomessa kaadettiin helmikuun lopussa päättyneellä pyyntikaudella 48 ilvestä. Maakuntaan oli myönnetty 55 kannanhoidollista poikkeuslupaa. Marttilan seudun riistanhoitoyhdistyksen alueelle niitä myönnettiin kolme ja Pöytyän seudulle neljä.
Koko maan ilvessaalis oli 477 yksilöä. Ilves on Suomen runsaslukuisin suurpeto. Ilvesten määrä on kasvanut voimakkaasti viimeisten kymmenen vuoden aikana. Riistantutkimuksen tuorein kanta-arvio on 2 740 – 2 890 vuotta vanhempaa ilvestä.
Suomen riistakeskukselta haettiin kannanhoidollista poikkeuslupaa yhteensä 1 302 ilveksen pyytämiseen. Suomen riistakeskus myönsi luvan yhteensä 515 ilveksen metsästämiseen.
Luvat suunnattiin ilveksistä kertyneiden havaintojen ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen pentuemääräarvion perusteella tiheimmille ilvesalueille. Luvansaajia suositeltiin kohdistamaan metsästys ensisijaisesti yksilöön, joka liikkuu säännöllisesti potentiaalisen vahinkokohteen tai pysyvän asutuksen läheisyydessä tai aiheuttaa paikallisissa asukkaissa perusteltua huolestumista.