Karjakosken settipato muutetaan pohjapadoksi

0
Karjakosken 50 vuotta sitten rakennettu settipato saa väistyä luonnonmukaisen pohjapadon tieltä. Muutos parantaa padon juoksutuskapasiteettia.
Karjakosken 50 vuotta sitten rakennettu settipato saa väistyä luonnonmukaisen pohjapadon tieltä. Muutos parantaa padon juoksutuskapasiteettia.
Karjakosken 50 vuotta sitten rakennettu settipato saa väistyä luonnonmukaisen pohjapadon tieltä. Muutos parantaa padon juoksutuskapasiteettia.

KOSKI. Turun kaupungin vesilaitos aikoo purkaa Paimionjoessa olevan Karjakosken settipadon ja rakentaa sen tilalle luonnonmukaisen pohjapadon. Karjakosken pato tunnetaan Koskella paremmin Koskenkartanon patona, joka on rakennettu 50 vuotta sitten.

Kosken rakennuslautakunta myönsi hankkeelle rakennusluvan. Turun vesilaitoksen kehittämisinsinööri Kristian Nordmanin mukaan urakan kilpailutus on parhaillaan menossa. Muutostyö on parhaassa tapauksessa valmis kesän aikana.

Turulla on lupa ottaa ja johtaa vettä Paimionjoesta ja säännöstellä joen vedenjuoksua kaupungin vedensaannin turvaamiseksi. Karjakosken padolla säädellään Hovirinnankosken säännöstelypadon ja Karjakosken padon välisen jokiosan pinnankorkeutta, mikä mahdollistaa lisäveden pumppaamisen Paimionjoesta Aurajokeen.

Muutoksen tarkoituksena on parantaa padon juoksutuskapasiteettia ja estää kevättulvien ja rankkojen sateiden aiheuttamat vahingot viljelyksille ja vapaa-ajan asutukselle. Vedenkorkeuksia ei ole tarkoitus muuttaa.

Lue lisää 06.03.2015 lehdestä