Tarvasjoen kaavat etenevät kevään aikana

0
Juvantien risteys on vaarallinen. Liittymästä on huono näkyvyys Turun suuntaan ylämäkeen.
Juvantien risteys on vaarallinen. Liittymästä on huono näkyvyys Turun suuntaan ylämäkeen.
Juvantien risteys on vaarallinen. Mäen alla olevasta liittymästä on huono näkyvyys Turun suuntaan.

LIETO/Tarvasjoki. Lieto pyrkii kevään aikana valmistelemaan valmiiksi Tarvasjoen koulukeskuksen ja jäähallin välisen alueen asemakaavaehdotuksen. Kevään aikana on myös pyrkimyksenä tuoda kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäviksi Vanhatalon ja Tyllin alueiden asemakaavaehdotukset.
Vanhatalon ja Tyllin alueiden asemakaavaehdotukset ennättivät olla nähtävillä jo Tarvasjoen aikana. Lieto kuitenkin pohtii, onko ehdotuksia joiltakin osin syytä muuttaa.

Yksi oleellinen asia Tyllin kaavan osalta on mahdollinen jatkoyhteys Liikemiehentieltä Juvantielle. Vanhatalon asemakaavaehdotuksesta museoviranomainen antoi niin kriittistä palautetta, että Liedon kaavoitustoimi tutkii, voidaanko kaavaehdotusta viedä sellaisenaan eteenpäin.

Maakuntamuseo vastustaa Vanhatalon alueen länsireunaan sijoittuvaa pientaloaluetta maisemallisten haittavaikutusten vuoksi. Kaava-alue on Varsinais-Suomen maakuntakaavassa huomioitu maisemallisesti merkittävänä Paimionjoen maisema-alueena.

Koulukeskuksen ja jäähallin välisen alueen osalta pohdittavana on muun muassa Moisiontien varteen suunniteltujen 3–4 uuden asuintontin kohtalo. Moisiontien asukkaat vastustavat uusien asuintonttien kaavoittamista alueelle. Alustavassa kaavaehdotuksessa uusia asuintontteja on suunniteltu myös Virolan alueelle Kuusikujan, Koivutien ja Pihlatien jatkoksi.

 

Lue lisää 31.3.2015 lehdestä