Kosken kunta teki vahvan tuloksen

0

KOSKI. Kosken kunnan talous kehittyi viime vuonna sangen suotuisasti. Kunnan vakavaraisuutta ja talouden kokonaistilannetta luonnehditaan tasekirjassa varsin kohtuulliseksi.

Kunnanjohtaja Jari Kesäniemi sanoo olevansa tulokseen todella tyytyväinen, kun ottaa huomioon ne yleiset reunaehdot, jossa se tehtiin: maailmanlaajuinen taantuma, valtiovallan taholta tulleet epäselvät ohjeet, lausuntopyynnöt ja kuntatalouden leikkaukset.

–Merkille pantavaa on, että kaikesta puheesta huolimatta kunnan normeja ja tehtäviä ei purettu – niitä lisättiin. Koskella pystyimme kehittämään ja parantamaan palveluita. Tästä olen erityisen ylpeä, Kesäniemi toteaa.

Kosken tilinpäätöksen vuosikate on 1,46 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos on 549 791 ja ylijäämä 474 997 euroa. Investointivarausta lisättiin 100 000 euroa, jonka jälkeen investointivarausten yhteismäärä on nyt 750 000 euroa. Taseessa on 3,2 miljoonaa euroa ylijäämäpuskuria ”pahojen päivien varalle”.