Malttia haikaroiden katseluun

0

KOSKI. BirdLife Suomi ry pyytää ihailemaan Kosken haikaraparia maltilla. Paikalla on käynyt paljon katselijoita ja lintukuvaajia, eikä ihan kaikilla ole riittänyt malttia ihailla haikaraparia riittävän kaukaa. BirdLife Suomi muistuttaakin, että pesällään olevia haikaroita ei pidä lähestyä.
–On muistettava huomaavainen havainnointi ja säilytettävä kunnioittava etäisyys. Lakikin kieltää lintujen häiritsemisen.
Kosken haikarapari on viipynyt lähes kolme viikkoa kattohaikaralle varta vasten sähkötolpan päähän rakennetussa tekopesässä. Pariskunta on kantanut pesään lisää risuja ja kohentanut pesää, mutta on epävarmaa, onko pesässä munia. Jos pesintä onnistuu, se on Suomen ensimmäinen.
Suomea lähinnä kattohaikara pesii Virossa, jossa kannaksi arvioidaan 4 000–5 000 paria. Ruotsissa laji pesi 1950-luvulle saakka ja Tanskassa tämän vuosituhannen alkuun. Viime vuosina kattohaikara on palannut Tanskaan.