Patotyöt aiheuttavat pinnankorkeuden vaihteluita Paimionjokeen

0

KOSKI. Paimionjoen pinnankorkeus voi hetkellisesti vaihdella Hovilankosken padon ja Karjakosken padon välillä. Pinnankorkeuden muutokset johtuvat Turun Vesiliikelaitoksen hankkeesta, jolla parhaillaan muutetaan Karjakosken säännöstelypatoa luonnonmukaiseksi koskialueeksi.