Kirjanpainajia iskeytynyt terveisiin puihin

0

METSÄ. Suomen metsäkeskus tarkasti kesäkuun lopulla yhteensä 127 kohdetta, joissa oli todettu paikkatietoanalyysin perusteella kohonnut riski kirjanpainajan aiheuttamille metsän hyönteistuhoille. Joka viidennellä kohteella havaittiin kirjanpainajia terveissä puissa. Riskialttiita ovat erityisesti tuulituhoalueiden reunametsät.
Auranmaalla tarkastettuja kohteita oli Marttilassa ja Koskella. Kummassakaan paikassa ei havaittu kirjanpainajatuhoa. Sen sijaan kaikissa kolmessa Loimaan ja toisessa Salon kohteessa oli tuhoja.
Niillä kohteilla, joilla kirjanpainajia löydettiin, ne olivat iskeytyneet noin joka yhdenteentoista elävään runkoon. Eniten kirjanpainajia oli heikentyneissä ja tuulen kaatamissa puissa. Hyönteistuhoriski on suurin Salpausselän eteläpuolella sekä laajojen myrskytuhoalueiden reunoilla sijaitsevissa vanhoissa kuusikoissa.
Etelä-Suomesta määritettiin 127 riskikohdetta, joiden ympäristö tarkastettiin mahdollisten kirjanpainajan iskeytymien varalta. Kohteet oli valittu paikkatietoanalyysillä metsänkäyttöilmoituksista, joissa oli ilmoitettu hyönteis- tai myrskytuhosta johtuva hakkuu. Lisäksi tarkastukseen oli valittu 10 kohdetta, joissa on vanhoja kuusikoita luonnonsuojelualueiden läheisyydessä.
Etelä-Suomessa metsää omistavien on syytä kiinnittää huomiota erityisesti vanhoihin kuusikoihin. Jos kirjanpainajia havaitaan, ainakin niiden valtaamat puut on syytä poistaa. Jo kuolleita puita ei tarvitse kaataa, koska niistä kirjanpainajat ovat jo poistuneet. Kirjanpainajan valtaaman puun tunnistaa rungolla olevista pienistä rei’istä sekä sen ympärillä olevasta ruskeasta purusta. Valkoiset toukat ja ruskeat aikuiset kirjanpainajat löytyvät, jos puun kuoren irrottaa.