Hallinto-oikeus kumosi Verhonkulman kaavapäätöksen

0

MARTTILA. Turun hallinto-oikeus on kumonnut Marttilan kunnanvaltuuston päätöksen Verhonkulman tuulivoimaosayleiskaavasta, koska asian käsittelemiseen on osallistunut esteellinen kunnanvaltuuston jäsen. Valtuutetun sopimussuhteet tuulivoimayhtiöön, kaavan sisältö sekä kaavan oikeusvaikutus huomioon ottaen asia on oikeuden mukaan koskenut häntä henkilökohtaisesti.

–Päätös on näin ollen syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja se on kumottava, Turun hallinto-oikeus toteaa.

Marttilan kunnanvaltuusto hyväksyi huhtikuussa Verhonkulman tuulivoimaosayleiskaavan. Kaava-alueen koko on 540 hehtaaria. Alueelle on osoitettu kuusi tuulivoimaloiden aluetta.

Kosken kunnanhallitus ja 14 yksityishenkilöä valittivat päätöksestä hallinto-oikeuteen, jonka päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.