Auran talous kuntoon ronskeilla lääkkeillä

0

AURA. Auran kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnan ensi vuoden tuloveroprosentiksi määrättäisiin 21,75. Kunnan nykyinen tuloveroprosentti on 21. Ensi vuoden talousarvio on laskettu sen varaan, että tuloveroprosenttia korotetaan. Korotus on myös yksi osa  kunnan talouden tasapainottamisohjelmaa. Sen ennakoidaan nostavan ensi vuoden verotuottoa 427 000 eurolla.

Kiinteistöveroprosentin kunnanhallitus säilyttäisi nykyisellään. Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti säilyisi siten 0,55:ssä  ja yleinen sekä muiden kuin vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti 1,10:ssä. Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöiltä veroa ei edelleenkään perittäisi.

Auran taloutta ollaan pistämässä kuntoon myös tasapainottamalla sitä. Valtuustolle esitettävässä  talouden tasapainottamissuunnitelmassa  vuosille 2016–2018 on mukana muun muassa kunnan ruokapalvelun ja siivoustoimen ulkoistus ja henkilöstön lomautuksia.

Aiheesta laajemmin perjantain 30.10. Viikkolehdessä.