Lautakunta puolustaa Pöytyän yhtenäiskouluratkaisua

0

PÖYTYÄ. Pöytyän koulutuslautakunnan mielestä kunnanvaltuuston huhtikuussa tekemä yhtenäiskouluratkaisu on perusteltu sekä kasvatuksellisten lähtökohtien, opetuksen järjestämisen, talouden että pitkälle tulevaisuuteen tähtäävien investointien näkökulmasta.

Lautakunta otti asiaan kantaa viiden kunnanvaltuutetun syyskuussa jättämän valtuustoaloitteen pohjalta. Aloitteessa esitetään, että valtuuston päätös yhtenäiskoulujen rakentamisesta ja kyläkoulujen lakkauttamisesta kumotaan ja suunnitelma perusopetuksen järjestämisen kehittämiseksi tuodaan uudelleen päätettäväksi. Aloitetta perustellaan muun muassa investointikustannusten nousulla ja todellisten laskelmien puuttumisella päätöstä tehtäessä.

Koulutuslautakunnan mielestä valtuustoaloitteessa ei ole esitetty sellaista uutta, joka antaisi aiheen koulupäätöksen uuteen käsittelyyn. Näin ollen valtuustoaloite todettaisiin loppuun käsitellyksi. Asia menee seuraavaksi kunnanhallitukseen ja sieltä valtuustoon.