Susijahti saa alkaa

0

VARSINAIS-SUOMI, SATAKUNTA. Turun hallinto-oikeus on hylännyt luonnonsuojeluyhdistysten hakemukset suden kaatolupapäätösten täytäntöönpanon kieltämisestä.
Hallinto-oikeuden mukaan Suomen riistakeskuksen päätösten välittömän täytäntöönpanon edut ovat täytäntöönpanosta aiheutuvia haittoja suuremmat. Kysymys on kaksivuotisen kannanhoidollisen pyyntikokeilun jälkimmäisestä vuodesta.

Kokeilun ensimmäisenä vuonna poikkeuslupapäätösten täytäntöönpano kiellettiin. Poikkeuslupien 30 päivän pituinen metsästysaika huomioon ottaen täytäntöönpanon kieltäminen estäisi siten kokeilun mukaisen metsästyksen kokonaan. Kannanhoidollisen metsästyksen tavoitteena on muun muassa ehkäistä susien laitonta tappamista. Lupaehtojen mukaan pyynti suositellaan kohdistettavaksi nuoriin tai haittaa tuottaviin yksilöihin.

Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Satakunta-Varsinais-Suomi ry vaati kolmen päätöksen ja Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ry yhden päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä.
Hallinto-oikeus antaa valituksiin myöhemmin erikseen päätökset.