Auraan suunnitellaan erityisopetusluokkaa

0

AURA. Auran sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Auran yhtenäiskouluun perustetaan elokuun alussa erityisopetuksen pienluokka. 6–10 oppilaan luokka on tarkoitettu oppilaille, jotka tarvitsevat opinnoissaan erityistä tukea.

Esitys liittyy kunnanvaltuuston hyväksymiin säästötavoitteisiin. Erityisopetuksessa naapurikunnissa olevien oppilaiden siirtämisen omaan kouluun ennakoidaan tulevan nykyjärjestelmää halvemmaksi.

Nyt erityisopetuksessa muissa kunnissa olevien oppilaiden huoltajilta tiedustellaan heidän halukkuuttaan oppilaan siirtämiseen omassa kunnassa olevaan luokkaan. Siirto toteutetaan, jos edellytykset opetuksen antamiseen pienluokassa ovat olemassa ja oppilaan huoltajat suhtautuvat asiaan myönteisesti.