Auranmaan työttömyysaste laski, mutta pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi

0

AURANMAA. Työttömyysasteet ovat laskeneet vuoden aikana Koskea lukuunottamatta kaikissa Auranmaan kunnissa. Vaikka Auranmaan työttömyysaste laskikin vuodessa 10,7 prosentista 10,3:een, ei työllisyys kuitenkaan lisääntynyt kaikissa ryhmissä. Varsinais-Suomen ely-keskuksen tietojen mukaan pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi jokaisessa Auranmaan kunnassa.

Pitkäaikaistyöttömien määrä on lisääntynyt tasaisesti jo useamman vuoden ajan, ja viimeisen viiden vuoden aikana heidän määränsä on kasvanut Auranmaalla yli kaksinkertaiseksi: tammikuussa 2011 Auranmaalla oli 119 yli vuoden työttömänä ollutta, ja tällä hetkellä heitä on 276.

 
Aiheesta laajemmin perjantain 26.2. Auranmaan Viikkolehdessä.