Puolet yrityksistä palkkaa kesätyöntekijöitä Varsinais-Suomessa

0

Hieman yli puolet varsinaissuomalaisista yrityksistä ilmoittaa palkkaavansa kesätyöntekijöitä tulevana kesänä. Tämä käy ilmi Turun kauppakamarin tekemästä kesätyökyselystä.

Yritykset palkkaavat kesäsijaisia aiempien vuosien tahtiin.

– Eniten kesätöitä tarjotaan ammattikorkeakouluopiskelijoille ja toisen asteen ammatillisille opiskelijoille sekä yli 18-vuotiaille, kertoo WTC-päällikkö Jaana Mäkikalli Turun kauppakamarista.

Kesätyöläisten haussa hyödynnetään eniten henkilökunnan verkostoja sekä palkataan yritykseen saapuneiden yhteydenottojen tai hakemusten perusteella. Myös oppilaitosten kanssa tehdään yhteistyötä.

Suurimpana rajoittavana tekijänä kesätyöntekijöiden palkkaamiselle yritykset kokevat sopivien töiden tai tehtävien puutteen. Vastaajat kokevat myös, että taloudellinen tuki (esimerkiksi palkkatuki) voisi edesauttaa nuorien työllistämistä kesäsijaisuuksiin.

Turun kauppakamarin kesätyöntekijäkysely toteutettiin sähköisesti helmikuussa ja vastauksia tuli lähes kolmesataa. Vastaajina oli niin yrityksiä kuin julkisiakin toimijoita koko Varsinais-Suomesta.

Turun ammattikorkeakoulu kokeilee tulevana kesänä opiskelijoiden työllistämistä osuuskunnan lukuun. Yritys voi vuokrata työvoimaa opiskelijoiden omistamasta osuuskunnasta.

– Yritykset ovat jonkin verran kyselleet tämän tyyppistä palvelua, jossa kesätyöntekijän voisi palkata niin sanotusti laskulla, kertoo johtaja Jarkko Heinonen Turun kauppakamarista.

– Yritykseen tulevan kesätyöntekijän palkan maksaa sekä muista velvoitteista huolehtii osuuskunta, hän jatkaa. Näin on haluttu tehdä kesätyöntekijän palkkaaminen mahdollisimman helpoksi yrityksille.

Turun kauppakamari osallistuu valtakunnalliseen Nuorille töitä -kampanjaan haastaen mukaan kaikki yritykset ja organisaatiot tarjoamaan yhä useammalle nuorelle mahdollisuus kesätöihin tai -harjoitteluun. Yritykset voivat ilmoittaa vapaista työpaikoista nuorilletoita.fi -nettisivuilla sekä myös haastaa muita yrityksiä mukaan kampanjaan. Sivustolle on tähän mennessä ilmoitettu jo lähes 3500 työpaikkaa.