Pöytyälle kolmessa vuodessa enintään 25 pakolaista

0

PÖYTYÄ. Pöytyän kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunta tekee ely-keskuksen kanssa sopimuksen enintään 25 pakolaisen sijoittamisesta kuntaan vuoden 2018 loppuun mennessä. Sopimuksella taataan se, että kunta saa maahanmuuttajien kotoutukseen tarkoitetun valtionosuuden.

Sopimuksen perusteella pakolaisia vastaanotetaan korkeintaan kymmenen vuodessa. 25 pakolaisen kokonaismäärän lasketaan mukaan myös  perheenyhdistämisen kautta kuntaan tulevat pakolaiset.

Kunnanhallitus edellyttää, että ely-keskus ottaa pakolaisia sijoitettaessa huomioon muu muassa kunnan sijoitushetken aikaisen asuntotilanteen.