Tuomiokapituli selvittää Auran seurakunnan työilmapiiriä

0

AURA. Ryhmä Auran seurakunnan jäseniä on ottanut yhteyttä Turun tuomiokapituliin, koska he ovat olleet huolissaan seurakunnan tämänhetkisestä tilanteesta.

Tuomiokapitulin lakimiesasessori Matti Mäkinen kertoo ryhmän kantaneen huolta lähinnä työilmapiiriin liittyvistä asioista. Lähiaikoina toteutettavan kuulemiskierroksen aikana piispa Kaarlo Kallialan nimeämä henkilö keskustelee seurakunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kanssa. Tavoitteena on selvittää, antaako tilanne aihetta ylimääräisen piispantarkastuksen järjestämiseen tai joihinkin muihin toimiin.

Yleisiä piispantarkastuksia pidetään Turun arkkihiippakunnan seurakunnissa yleensä 8–10 vuoden välein. Aurassa edellinen yleinen piispantarkastus oli helmikuussa 2012.