Auraan halutaan hajusteeton työympäristö

0

AURA. Aurassa on tehty kuntalaisaloite kunnan työpaikkojen hajusteettomuudesta. Aloitteen tehneen Taina Moisalan mukaan hajusteet voivat aiheuttaa päänsärkyä ja pahoinvointia herkille ihmisille.

–Asiakaspalvelussa, hoitotehtävissä ja opetuksessa tulisi taata sekä asiakkaalle että työntekijälle tuoksuton työskentely-ympäristö, Moisala esittää.

Aloitteentekijä katsoo, että hajusteettomuuden voisi ulottaa koskemaan myös kunnan järjestämiä tapahtumia ja tilaisuuksia.

Kunnanhallitus päätti pyytää aloitteesta lausunnot perusturva-, sivistys- ja vapaa-aikalautakunnilta sekä tekniseltä lautakunnalta.