Pöytyä tyrmää Heikinsuon eron, Aura sanoo tervetuloa

0
Aura ottaisi, mutta Pöytyä ei päästäisi. Lopullisesti Heikinsuon osakuntaliitoksesta päättää valtioneuvosto. Kuva: Marika Timonen
Aura ottaisi, mutta Pöytyä ei päästäisi. Lopullisesti Heikinsuon osakuntaliitoksesta päättää valtioneuvosto. Kuva: Marika Timonen
Aura ottaisi, mutta Pöytyä ei päästäisi. Lopullisesti Heikinsuon osakuntaliitoksesta päättää valtioneuvosto. Kuva: Marika Timonen

PÖYTYÄ, AURA. Pöytyä suhtautuu edelleen torjuvasti Heikinsuon kyläyhdistyksen esitykseen Heikinsuon kylän liittämisestä Auraan. Kyläyhdistys jätti esityksen kuntajaon muuttamisesta vajaa vuosi sitten.

Asia on edennyt niin, että Pöytyän ja Auran on annettava esityksestä ja sitä koskevista huomautuksista lausuntonsa. Valtiovaranministeriö odottaa kuntien lausuntoja ja tehtyjä huomautuksia 20. joulukuuta mennessä. Osakuntaliitoksesta päätetään valtioneuvostossa.

Määräaikaan mennessä Pöytyän kunnalle tuli neljä huomautusta, yhteensä 16 allekirjoitusta, joissa vastustetaan liitosta. Lisäksi Heikinsuon kyläyhdistyksen valtuuttama työryhmä jätti osakuntaliitosta puoltavan huomautuksen.

Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto uudistaa aiemmin antamassaan lausunnossa sanomansa. Osakuntaliitoksesta koituvaa taloudellista lisärasitetta pidetään Pöytyän kunnalle täysin kohtuuttomana. Verotulojen ja valtionosuuksien arvioidaan vähenevän noin kaksi miljoonaa euroa vuodessa.

Auran kunnanhallitukselle Heikinsuo sen sijaan kelpaisi. Aura katsoo, että kylän asukkaiden tahtotila on hyvin yhtenäinen ja osakuntaliitoksen vaikutukset sekä Pöytyän että Auran kuntaan ovat vähäiset.