Pöytyällä ja Aurassa rokotussuoja on korkealla

0

Lähes koko ikäluokka Pöytyän terveyskeskuksen alueella ottaa tuhkarokolta suojaavan MPR-rokotteen. Vuonna 2014 syntyneistä vain viisi on jättänyt rokotteen ottamatta. Tämä selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastosta.

Kyseisen vuoden ikäluokan suuruudeksi THL laskee 165 lasta. Pöytyän terveyskeskuksen toiminta-alueeseen kuuluu myös Aura.

Rokotekattavuus näyttää kohenevan Pöytyällä ja Aurassa THL:n tilastojen valossa. Vuonna 2013 syntyneestä ikäluokasta 91 prosenttia otti MPR-rokotteen. Vuonna 2014 syntyneiden joukossa osuus oli 97 prosenttia.

 

Pöytyän terveyskeskuksen neuvolassa ei löydy suoraa vastausta rokotusmyönteisyyteen.

­–  Jonkinlainen mutu-tuntuma asiaan voisi olla, että kun ensimmäinen MPR on nyt muutaman vuoden ajan annettu THL:n suosituksesta 1-vuotiaille, niin vähän useampi sen taitaa ottaa siinä samalla kuin muutkin 1-vuotisrokotteet. Toki ohje on valtakunnallinen, joten sen vaikutus pitäisi varmastikin näkyä muuallakin, pohtivat Kyrön neuvolan terveydenhoitaja Sanna Mäkinen ja neuvolalääkäri Susanna Nyberg-Simola.

–   Alueellamme suhtautuminen rokotteisiin on yleensä ottaen positiivista, mutta toki meidänkin asiakkaissamme on niitä, jotka pohtivat kannattaako ja uskaltaako rokotteita ottaa. Muutamia perheitä on, jotka eivät tahdo ottaa lapsilleen rokotteita, jatkaa Mäkinen.

Tuhkarokkoepidemian riski kasvaa, jos alueellinen rokotuskattavuus jää alle 95 prosentin. Uusimman suosituksen mukaan kattavuus pitäisi olla 97 prosentin tasolla. THL:n vertailussa on käytetty vuonna 2014 syntyneiden lasten rokotustietoja.

 

Monet terveyskeskukset ovat harmistuneita Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) väitteestä, että MPR-rokotusten kattavuus olisi laskenut huolestuttavasti jopa yli 60 terveyskeskuksen alueella. Tässä joukossa on terveyskeskuksia myös Varsinais-Suomesta. Keskusten mielestä THL:n kattavuusluvut eivät pidä paikkaansa, ja todellisuudessa rokotuskattavuus on julkaistuja lukuja parempi.

MPR:n rokotustaso on THL:n mukaan jäänyt Uudenkaupungin terveyskeskuksen alueella 86,2 prosenttiin, kun se suositusten mukaan pitäisi olla yli 95 prosenttia. Loimaan terveyskeskuksessa luku oli 89,9 prosenttia. Suosituksen alle on jääty myös Turun, Salon, Someron, Paraisten ja Akselin terveyskeskusten alueilla.

 

Loimaalla alhaista rokotuskattavuutta on selvitelty, sillä rokotusvastaisuuden ei ole huomattu lisääntyneen.

– Rokottamatta jääneiden lasten määrä kuulostaa isolta THL:n tilastossa. Yleensä meillä on vain ihan yksittäinen perhe, joka kieltäytyy rokotuksesta. Jos näitä tapauksia olisi enemmän, ne puhuttaisivat meillä. Nyt neuvoloissa ei ole tullut esille rokotusvastaisuutta, kuvailee Loimaan terveyskeskuksen johtava hoitaja Anni Lintula.

THL:n tilaston mukaan Loimaalla 89,9 prosenttia vuonna 2014 syntyneistä lapsista on saanut MPR-rokotuksen. Vuonna 2013 syntyneillä kattavuus oli 96,7 prosenttia, vuotta aiemmin jopa 97,7 prosenttia.

– Pikemmin rokotusmyönteisyys on noussut meillä esille. Vanhemmat rokottavat lapsiaan huolellisesti esimerkiksi ennen ulkomaanmatkoja, kertoo Lintula.

 

 

Loimaa lähetti kyselyn Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle, miksi laitokselta ei ole otettu yhteyttä terveyskeskuksiin huolestuttavien tilastojen takia. Lintulan mukaan THL vastasi, ettei se ota yhteyttä yksittäisiin terveyskeskuksiin.

Pitääkö siis Loimaalla olla huolissaan mahdollisesti tuhkarokkoepidemiasta?

– Ei pidä. Kyse on todennäköisemmin jostain teknisestä tilastovirheestä. Meillä ei ole rokotusvastaisuutta. Lisäksi rokottamatta jääneiden lasten määrä on loppujen lopuksi hyvin pieni, vaikka tilastovirheen syy ei selviäisikään, jatkaa Lintula.

Loimaalla 14 lasta on jäänyt rokottamatta vuonna 2014, kertoo THL. Kattavuuslaskuissa oli mukana 139 lasta vuonna 2014.

 

Uudenkaupungin terveyskeskuksessa THL:n tilasto saa suoran epäluottamuksen. Keskus selvitti itse MPR-rokotuksen saaneiden määrän vuonna 2014 syntyneiden joukossa sen jälkeen kun THL oli julkaissut tilastot. Oman selvityksen mukaan 199 lasta on saanut rokotteen. THL:n tilaston mukaan rokotettuja lapsia olisi vain 169.

Myöskin Turussa THL:n tilastossa nähdään puutteita. Ylilääkäri Jane Marttilan mukaan asiaa on yritetty selvittää, mutta kaikkia teknisiä ongelmia ei ole pystytty ratkaisemaan.

Todellisuudessa Turun rokotustaso on THL:n tilastoja selvästi parempi.

– Tietojärjestelmämme mukaan turkulaisia vuonna 2014 syntyneitä lapsia on 1 812, näistä 1 762 on saanut MPR-rokotuksen. Eli 97,24 prosenttia turkulaisista 2014 syntyneistä lapsista on rokotettu MPR:llä, kertoo Marttila.

THL:n mukaan rokotustaso on ikäluokassa 91,1 prosenttia. Sen mukaan rokottamatta on 158 lasta. Turun oman selvityksen mukaan 50 lasta tästä ikäluokasta on ilman rokotusta.

Marttila muistuttaa, että osa ikäryhmän lapsista saa rokotuksen vasta myöhemmin.

– Kokemukseni mukaan tämä luku ei kerro, kuinka monta rokotuksia ottamatonta lasta loppujen lopuksi tulee olemaan 2014 syntyneiden ryhmässä. Nyt on ”muotia” hidastuttaa rokotusohjelmaa. Ajatellaan, että pienelle lapselle ei raaskita antaa niin paljon rokotteita. Ei ajatella sitä, että nimenomaan pienet lapset ovat alttiita vakavalle taudille.

 

”Olen huolissani jokaisesta rokotuskieltäytymisestä. Jokaisen lapsen tulisi ottaa rokotukset.”
Ylilääkäri Jane Marttila

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Taneli Puumalainen ymmärtää terveyskeskusten näkökulman. Hänen mukaansa tilastointivirheitä voi olla olemassa.

– On mahdollista, että tilastoissamme on heittoa verrattuna siihen, mitä yksittäinen terveyskeskus kokee omalla alueellaan.

Mahdollisia virheiden syitä on monia.

– Rokotusta ei kirjata käyntinä järjestelmään tai kirjauksen tekee opiskelija. On löydettävissä useita selittäviä tekijöitä, miksi tieto ei välttämättä siirry valtakunnalliseen rekisteriin, sanoo Puumalainen.

 

 

MPR-rokote annetaan yksivuotiaalle
 • MPR-rokote suojaa tuhkarokolta, sikotaudilta ja vihurirokolta.
 • Ensimmäinen annos annetaan 12–18 kuukauden iässä. Toinen annos annetaan kuuden vuoden iässä.
 • MPR-rokotteen takia tuhkarokko-, sikotauti- ja vihurirokkotapaukset ovat hävinneet Suomesta lähes kokonaan.
 • THL laskee vuonna 2014 syntyneiden lasten MPR-rokotuksen kattavuudeksi 94,5 prosenttia koko Suomessa.
 • MPR-rokotteen kattavuuden tulisi olla THL:n mukaan yli 95 prosenttia, sillä tuhkarokko tarttuu erittäin helposti. Uusin suositus on yli 97 prosenttia.
 • Yksittäisiä tuhkarokko- ja sikotautitautitapauksia on raportoitu ulkomailta tartunnan saaneilla henkilöillä ja heidän lähikontakteillaan vain noin 0-5 tapausta vuodessa.
 • Euroopassa on ollut laajoja tuhkarokkoepidemioita alueilla, joilla rokotuskattavuus on huono.

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

 

Tuhkarokossa ihottuma kestää viikon
 • Tuhkarokko tarttuu kosketus- ja pisaratartuntana ja ilmateitse.
 • Tuhkarokkoon sairastuneella on ensin korkea kuume ja hengitystieoireita.
 • Silmät ovat usein valonarat.
 • Ihottuma alkaa 3–5 vuorokauden kuluttua ja kestää runsaan viikon.
 • Kaikkiin MPR-tauteihin liittyy vakavien jälkitautien, vammautumisen tai jopa menehtymisen riski.
 • Tuhkarokko voi aiheuttaa kouristuksia ja jälkitautina keuhkokuumeen tai jopa aivotulehduksen.

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

 

THL:n kattavuuslaskemat
 • Muutto otetaan huomioon
 • Lapsi on mukana kattavuuslaskelmassa, jos hän on asunut syntymästä kahden vuoden ikään asti sellaisten paikkakuntien alueella, joista on saatu kattavasti rokotustietoja rokotusrekisteriin.
 • Lapsi huomioidaan ainoastaan sen terveyskeskuksen kattavuuslaskelmassa, jonka kunnan alueella hän asuu raportin luontihetkellä.
 • Väestötiedot perustuvat Väestörekisterikeskuksen tietoihin.

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos