Lapsi- ja perheneuvosto ei hyväksy Pöytyän kouluesitystä

0

PÖYTYÄ. Pöytyän lapsi- ja perheneuvosto on laatinut kannanoton Pöytyän kouluhankkeesta. Neuvoston mielestä nykyinen kouluesitys on tehty ilman lapsen edun huomioonottamista.

Lapsi ja perheneuvosto toivookin, ettei kunnanvaltuusto hyväksy kunnanhallituksen esitystä Riihikosken yhtenäiskoulun suunnittelusta ja rakentamisesta. Kannanotossa toivotaan myös, että Elisenvaaran yhtenäiskoulun suunnittelu ja rakentaminen asetetaan työn alle.

Ennen kuin kouluhanketta jatketaan nykyisellään, tulee suunnitelmien vaikutukset arvioida lapsen oppimisen, kasvun ja kehityksen näkökulmasta.

Kannanotossa kiinnitetään huomiota muun  muassa  1.–2.-luokkalaisten riihikoskelaisten koulumatkojen pitenemiseen sekä kummioppilastoiminnan puuttumiseen.

Kyrössä yhtenäiskoulun jakaminen kahteen yksikköön aiheuttaa kysymyksen siitä, ovatko oppilaat yhdenvertaisessa asemassa Yläneen yhtenäiskoulun oppilaisiin verrattuna.

Huolta aiheuttavat jo viime syksynä alkanut ryhmäkokojen kasvattaminen sekä erityistukea tarvitsevien oppilaiden sijoittaminen perusluokkiin.

 
Pöytyän yhtenäiskoulujen valmistelutilanteesta järjestetään kuntalaistilaisuus Riihikosken koulun auditoriossa keskiviikkona 29.3. klo 17.30–19.