Kosken seurakunta on moitteettomassa kunnossa

0

KOSKI. Turun tuomiokapituli on todennut Kosken seurakunnan tilanteen kehittyneen olennaisilta osin vuonna 2013 pidetyn piispantarkastuksen jälkeen. Tuolloin kiinnitettiin huomiota etenkin siihen, että työnjako- ja vastuukysymyksissä seurakunnan viranhaltijoiden välillä ja suhteessa luottamushenkilöihin oli kehittämistä. Myös kirkon peruskorjaushanke etenee ja seurakunta on sitoutunut hankkeen läpiviemiseen. Nyt seurakunta on tuomiokapitulin arvioin mukaan moitteettomassa kunnossa.

–Seurakunnassa on todella päästy siltä edellytettyyn maaliin. Koskella on vuosien 2015–2017 välillä tietoisesti selkeytetty kirkkoherran ja talouspäällikön sekä seurakunnan luottamuselinten välistä työnjakoa ja vastuukysymyksiä, toteaa hiippakuntadekaani Timo Tavast.

Vt. kirkkoherra Outi Niiniaho saa tuomiokapitulilta kiitosta myös siitä, että hän on tuonut mukanaan Tarvasjoelta ja juurruttanut onnistuneesti Koskelle uusia tapoja vapaaehtoisten rekrytoimiseksi ja sitouttamiseksi seurakuntatyöhön.