Alueen myyntitykit luottavaisina: Lounais-Suomessa luottamus talouteen vahvempaa kuin muualla

0

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten luottamus Suomen talouteen on vahvaa. Lounais-Suomessa myyntipäälliköiden luottamus on vielä muuta maata vahvempaa.
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset (MMA) teettämän myyntipäällikköbarometrin mukaan jopa 70 prosenttia myynnin ammattilaisista kertoo luottamuksensa talouteen vahvistuneen viime vuoden aikana. Positiivisista talousuutisista nauttinut Lounais-Suomi näyttäytyy tuloksissa erityisen vahvana alueena. Siellä luottamus taloutta kohtaan on kasvanut 77 prosentilla vastaajista.

Vaasalainen myyntipäällikkö Marko Hovinmäki on Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n puheenjohtaja. – Talouden positiivinen vire näkyy myyntialalla hyvin voimakkaana, vahvistaa MMA:n puheenjohtaja, myyntipäällikkö Marko Hovinmäki.
– Tulokset ovat linjassa positiivisten talousuutisten ja viime viikolla julkaistun pk-yritysbarometrin kanssa, jatkaa Hovimäki barometrin tiedotteessa.
Myyntipäällikköbarometrin mukaan yritysten myynti, liikevaihto ja kannattavuus ovat parantuneet. Myyntipäälliköt uskovat, että kehitys on vieläkin vahvempaa seuraavan 12 kuukauden aikana.
Luottamuksen heikkenimisestä raportoi valtakunnallisesti kuusi prosenttia vastaajista.

Myynnissä ja markkinoinnissa toimivien arvion perusteella yritysten myynti, liikevaihto ja kannattavuus ovat parantuneet selvästi 12 viime kuukauden aikana. Vastaajista 60 prosenttia sanoo yrityksensä myynnin kasvaneen vuoden aikana, kun taas liikevaihto on kasvanut 55 prosentissa ja kannattavuus 49 prosentissa yrityksistä.
Kasvua on näkyvissä kaikilla toimialoilla, kiivaimmin porskuttavat rahoitusala ja rakentaminen.
Myyntipäällikköbarometriin vastanneet odottavat seuraavan 12 kuukauden aikana kasvun vahvistuvan entisestään. Myynnin kasvua ennakoi 71 prosenttia, liikevaihdon 67 prosenttia ja yrityksen kannattavuuden 58 prosenttia. Hyvien uutisten odotetaan jatkuvan erityisesti rahoitusalalla, rakentamisessa ja IT-alalla.

Lähes kolmannes myyntipäälliköistä odottaa yli 10 prosentin kasvua edustamansa yrityksen liikevaihtoon ensi vuodeksi. Kovimmat tavoitteet ovat vientiyrityksillä. Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että mitä kansainvälisempi yritys on, sitä suuremmat ovat kasvuodotukset.
Vastaajista 28 prosenttia arvioi, että myyntihenkilöstön määrä tulee kasvamaan heidän edustamissaan yrityksissä, kun vain 6 prosenttia povaa laskua henkilöstön määrään. Erityisesti suurissa yrityksissä myyntiin ollaan panostamassa. Myynti- ja markkinointihenkilöstön tilanne on kuitenkin jonkin verran polarisoitunut: joka yhdeksäs myynnin ammattilainen kokee irtisanomisen tai lomautuksen uhkaa yrityksessään.

Myyntipäällikköbarometri tehtiin vuonna 2017 ensimmäistä kertaa ja sen tarkoituksena on toimia tulevaisuuteen katsovana indikaattorina Suomen talouden ja yrityskentän näkymistä. Myyntipäällikköbarometrin toteutti Aula Research Oy Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n toimeksiannosta. Barometriin osallistui 1 101 myynnin ja markkinoinnin ammattilaista, MMA:n jäsentä, eri puolilta Suomea. Lounais-Suomesta vastaajia oli 110. Selvityksen otos kerättiin sähköisellä kyselyllä elokuussa.