44 prosentin mielikuva Pöytyästä on myönteinen, 24 prosentin kielteinen

0
Pöytyäläisten vastauksia kysymykseen: millainen Pöytyä on tällä hetkellä. Kuva Anni Antilan on laatimasta Tulevaisuuspuntari-kyselyn yhteenvetoraportista.
Pöytyäläisten vastauksia kysymykseen: millainen Pöytyä on tällä hetkellä. Kuva Anni Antilan on laatimasta Tulevaisuuspuntari-kyselyn yhteenvetoraportista.

PÖYTYÄ. –Olisihan tämä paremminkin voinut mennä, mutta meillä on joka tapauksessa vilpitön halu viedä asioita eteenpäin, tiivisti kunnanhallituksen puheenjohtaja Rauno Kajander pöytyäläisille järjestetyn kuntalaiskyselyn tulokset Tulevaisuusfoorumissa. Kunta kun sai kehujen ohella myös aika lailla moitteita.

Kyselyn tuloksia esitteli sen tehneen Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen -verkostohankkeen johtava konsultti Anni Antila. Kyselyyn saatiin yli 600 vastausta.

Vastaajista 44 prosentin mielikuva Pöytyästä oli myönteinen. Kielteiseksi sen koki 24 prosenttia. Käsitys kunnasta oli kuluneen vuoden aikana heikentynyt 35:llä ja parantunut 14 prosentilla vastaajista.

Vain eläkeläiset pitivät kuluneen vuoden tapahtumia useammin myönteisinä kuin kielteisinä.

Runsas 27 prosenttia vastaajista piti Pöytyää rauhallisena ja 20,8 prosenttia turvallisena. Elinvoimaiseksi Pöytyää luonnehti vain 1,6 prosenttia ja toimintatavoiltaan moderniksi 0,4 prosenttia vastaajista.

Valmiiden, kokonaisuudessaan myönteisten vastausvaihtoehtojen lisäksi vastaajat saivat luonnehtia kuntaa omilla adjektiiveilla. Näissä korostuivat käsitys vanhanaikaisuudesta, taantuvuudesta, tylsyydestä ja sekavuudesta.

 

Tulevaisuuspuntari-kyselyn yhteenvetoraportti ovat luettavissa Pöytyän kunnan verkkosivuilla.

 

Lue lisää 27.10.2017 lehdestä