Palveluverkkoselvitys toisi pääterveysaseman Auraan

0
Jos terveysasemien määrän vähentämisen perusteeksi otetaan palvelujen saavutettavuus, Auran terveysaseman ovella on tulevaisuudessa vilkasta.

AURANMAA. Jos palvelujen saavutettavuus otetaan niiden sijainnin tärkeimmäksi tekijäksi, Varsinais-Suomen sote-ratkaisujen palveluverkkoselvitys muuttaa aika lailla Auranmaan terveyskeskuskarttaa. Laura Virtasen Varsinais-Suomen sote ja maakuntauudistusta selvittelevälle työryhmälle pro gradu -työnään tekemän selvityksen perustella Aura säilyttäisi kunnassa olevat terveyspalvelut jopa siinä tapauksessa, että maakunnan terveyskeskusten määrä kutistuisi kymmeneen. Sen sijaan Riihikosken terveysasema poistuisi kartalta jo 50 terveyskeskuksen mallissa.

Laura Virtanen korostaa mallin perustuvan pelkästään alueen tieverkkoon ja siihen, kuinka pitkä matka-aika henkilöautolla asiakkailla olisi omaan terveyskeskukseen. Tämän lisäksi selvityksessä on käsitelty erikseen myös niin sairastavuutta kuin nykyisten julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin sote-palveluiden resursseja ja sijaintia. Niiden osalta ei kuitenkaan ole tehty vastaavaa laskuharjoitelmaa kuin terveyskeskusten saavutettavuuden osalta.

Varsinais-Suomessa on nyt 53 terveysasemaa. Tarvasjoen ja Mellilän terveysasemat sijoittuvat saavutettavuuden suhteen heikoimmin selvityksessä. Ne säilyisivät vain 55 terveysaseman mallissa, koska niiden on arvioitu palvelevan käytännössä vain oman entisen kuntansa aluetta. Riihikosken terveysasemankaan ei uskota saavan asiakkaita merkittävästi Riihikosken ja sen lähialueiden ulkopuolelta.

 

 

Lue lisää 17.11.2017 lehdestä