Piispa Kalliala epäilee Auran seurakunnan mahdollisuuksia jatkaa kirkkoherra Äärelän johdossa

0

AURA. Auran seurakunnan ylimääräinen piispantarkastus on viimeinkin saatu päätökseen. Piispantarkastuksen mukaan seurakunnan keskeinen ongelma on edelleenkin kirkkoherraan kohdistuva epäluottamus.

–Seurakunnan toimintakulttuuriin vaikuttaisi tehokkaimmin kirkkoherran hakeutuminen muihin tehtäviin ja/ tai Auran seurakunnan yhdistäminen johonkin toiseen seurakuntaan, piispantarkastuksesta annetussa tiedotteessa todetaan.

Tarkastuksen tehnyt Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala pitää kyseenalaisena, onko Auran seurakunnalla edellytyksiä itsenäiseen työhön ja toimintaan nykyisen kirkkoherran Torsti Äärelän johdolla. Kalliala epäilee, ettei seurakunnalla ole Äärelän johdolla edellytyksiä saavuttaa normaalia työilmapiiriä eikä tavanomaisia johtamis- ja hallintokäytäntöjä. Kallialan mukaan nykyisen toimintakulttuurin vallitessa Auran seurakunnalla ei myöskään ole edellytyksiä itsenäiseen työhön tai toimintaan.

–Lain mukaan piispalla ja tuomiokapitulilla on mahdollisuus tehdä esitys seurakuntaliitoksesta. Kirkkoherran erottaminen on lain mukaan mahdollista, jos erottamiseen on erityisen painavat syyt kuten virkavirheet, piispantarkastuksessa avustanut lakimiesasessori Matti Mäkinen kertoo.

Mäkisen mukaan piispa tai tuomiokapituli ei ainakaan vielä tässä vaiheessa ole tekemässä esitystä seurakuntaliitoksesta. Jatkotoimenpiteitä pohditaan, kun tuomiokapituli on saanut seurakunnan selvityksen.

Auran seurakunta saa maaliskuun loppuun asti aikaa pohtia toimenpiteitä, joilla se rakentaa luottamusta luottamushenkilöiden keskuuteen sekä luottamushenkilöiden ja kirkkoherran sekä talouspäällikön välille. Maaliskuun loppuun mennessä seurakunnan tulee jättää tuomiokapitulille selvistys siitä, kuinka seurakunta parantaa työyhteisön ilmapiiriä ja johtamista. Selvityksessä tulee myös näkyä, miten seurakunta huolehtii kirkon perustehtävän toteutumisesta niin, että seurakuntalaiset kokevat tulevansa kohdelluiksi kunnioittavasti ja asiallisesti.

Tuomiokapituli käsittelee Auran seurakunnan tekemää selvitystä aikaisintaan 18. huhtikuuta.

 

Aiheesta laajemmin perjantain 12.1.2018 Auranmaan Viikolehdessä.