Auran kirkkoneuvosto haluaa eroon Torsti Äärelästä

0
Auran kirkollista elämää koetetaan kammeta normaaliin uomaan.
Auran kirkollista elämää koetetaan kammeta normaaliin uomaan.

AURA. Auran kirkkoneuvosto yhtyi piispa Kaarlo Kallialan näkemykseen, että kirkkoherra Torsti Äärelän on hakeuduttava toisiin tehtäviin tai hänet irtisanotaan kirkkoherran virasta. Muuten seurakunnalla ei ole edellytyksiä täysipainoiseen toimintaan.

Kirkkoneuvoston kannanotto liittyy piispantarkastuksen raporttiin, jossa Auran seurakunnan edellytetään antavan tuomiokapitulille selvityksen, millä keinoin seurakunnan toimintakyky palautetaan. Kirkkovaltuusto käsittelee selvitystä tiistaina. Tuomiokapituli antoi aikaa maaliskuun loppuun.

Piispa Kalliala tarjosi seurakunnalle kaksi vaihtoehtoa ulospääsynä nykytilanteesta. Ensimmäisessä vaihtoehdossa Auran seurakunta liitettäisiin johonkin toiseen seurakuntaan, jolloin kirkkoherra Äärelä vapautuisi hallinnollisesta johtamisesta. Toinen vaihtoehto oli Äärelän hakeutuminen toisiin tehtäviin tai hänen irtisanomisensa kirkkoherran virasta.

Kirkkoneuvosto oli asiasta yksimielinen. Äärelä jääväsi itsensä asian käsittelystä.

 

Lue lisää 16.03.2018 lehdestä