Pöytyä aloittaa kiinteistöinventoinnin

0

PÖYTYÄ. Pöytyän kunnassa on aloitettu koko kunnan alueen kattava rakennusinventointi. Työ aloitettiin tällä viikolla Elijärven ja Pyhäjärven alueilta ja sitä jatketaan kesäkuun ajan. Rakennusinventointia jatketaan vuosittain niin kauan, että koko kunnan alue saadaan inventoitua.

Pöytyän johtava rakennustarkastaja Jussi Lehto kertoo, että kiinteistöinventointihankkeen alustavissa analyyseissa on havaittu useita alueita, joiden tiedot eivät täsmää kunnan nykyisten rekisteritietojen kanssa.

Kunnan rakennusrekisteriin on jäänyt virheitä muun muassa aikaisempien kuntaliitosten takia, ja kiinteistöinventointien avulla kunnan rekisteri saadaan jälleen ajan tasalle. Koska Väestörekisterikeskus saa tiedot eri kiinteistöjen tilanteesta kunnalta, kunnan rakennusrekisteri on pidettävä ajan tasalla. Väestörekisterikeskukselle toimitetut tiedot ovat myös muiden viranomaisten, kuten Verohallinnon, käytettävissä.

Kiinteistötietojen päivittämisestä ja yhtenäistämisestä vastaavat konsulttiyhtiö FCG ja Pöytyän kunta. Kullakin tarkastettavalla kiinteistöllä vierailee kaksi FCG:n edustajaa ja yksi kunnan työntekijä. Mittauksia suorittavat henkilöt tunnistaa FCG:n liiveistä ja henkilökorteista. Käynnistä jätetään myös ilmoitus kiinteistönomistajan postilaatikkoon.

Katselmusta suorittavat henkilöt kokoavat puuttuvat tiedot kaikista yli viiden neliömetrin kokoisista rakennuksista. Kerättävät tiedot kattavat muun muassa rakennuksen sijainnin, ulkomitat ja käyttötarkoituksen. Katselmus toteutetaan rakennuksen ulkopuolelta käsin, eikä kiinteistönomistajan tarvitse olla paikalla mittauksen aikana.

Inventointitiedot toimitetaan kuntaan kesän aikana. Kiinteistönomistajat, joiden kiinteistö on inventoitu tänä kesänä, voivat halutessaan tiedustella inventoinnin tulosta Jussi Lehdolta elo–syyskuun vaihteesta lähtien.