Auranmaalla yli sata työtöntä vähemmän kuin vuosi sitten – töitä tarjolla erityisesti rakennusalalla ja siivouksessa

0

Työttömien määrä vähenee Auranmaan kunnissa. Esimerkiksi Pöytyällä oli heinäkuussa 56 henkilöä vähemmän työttömiä kuin vastaavaan aikaan vuosi sitten.

Pöytyällä oli heinäkuussa 327 henkilöä ilman töitä, kun vuosi sitten luku oli 383, kertoo Ely-keskuksen laatima Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus.
Pöytyän työttömyysprosentti oli heinäkuussa 8,5.
Kesäkuussa työttömiä oli Pöytyällä heinäkuuta vähemmän, 301 henkilöä. Heinäkuun aikana työttömien määrä yleensä kasvaa, kun oppilaitoksista valmistuu nuoria työmarkkinoille ja määräaikaisia työsuhteita päättyy, selittää Ely-keskus.

Oripäässä työttömien määrä on vähentynyt vuodessa kahdeksalla, Marttilassa 14:llä, Koskella 17:llä, Aurassa 27:llä ja Liedossa 150:llä. Kuntien työttömyysprosentit löydät jutun lopusta.

 

Työttömien määrä väheni Varsinais-Suomessa 3 700 henkilöllä viime vuoden heinäkuusta. Työttömien määrä väheni vuoden takaisesta 13 prosentilla eli samaan tahtiin kuin koko maassa.

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli heinäkuun lopussa yhteensä 24 600 työtöntä työnhakijaa.
Heinäkuun aikana työttömien määrä yleensä kasvaa, tänä vuonna 1 300 henkilöllä. Kesäkuussa työttömiä työnhakijoita oli 23 257.
Työttömyyden kasvu johtuu pääasiassa kesäajalle ominaisista tekijöistä, kuten oppilaitoksista valmistuneiden nuorten tulosta työmarkkinoille ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisestä.

Työttömien osuus työvoimasta oli heinäkuun lopussa Varsinais-Suomessa 10,8 prosenttia. Se on 1,7 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Varsinais-Suomessa työttömyysaste on sama kuin koko maassa (10,8 prosenttia).

Vuotta aiemmasta työttömyys väheni Varsinais-Suomessa kaikissa seutukunnissa. Näin tapahtui myös nuorten työttömyyden osalta. Ripeimmin työttömien määrä väheni Vakka-Suomessa (–20 prosenttia), kun Loimaan ja Turunmaan seuduilla alenemistahti jäi hitaammaksi (–11 prosenttia). Työttömyys vähenee kaikissa ikäluokissa ja koulutustaustasta riippumatta.
Pitkäaikaistyöttömyyskin vähenee lähes kaikissa kunnissa. Kahdessa vuodessa pitkäaikaistyöttömien määrä on Varsinais-Suomessa vähentynyt 36 prosentilla eli 3 800 henkilöllä, kertoo Ely-keskus.

Työttömien määrä väheni vuotta aiemmasta lähes kaikissa Varsinais­Suomen kunnissa, mutta kuntien väliset erot ovat isoja. Työttömyysprosentti on korkein Turussa 14,2 prosenttia ja alin Laitilassa 4,9 prosenttia.
Alle 7 prosentin työttömyysaste on Varsinais-Suomessa joka toisessa kunnassa.
Kun maakunnan työttömyyslukuja verrataan koko maan tasoon, työttömyysaste on koko maan lukua alempi 25 varsinaissuomalaisessa kunnassa. Valtakunnallista tasoa korkeampi se on vain Salon ja Turun kaupungeissa.
Nuorten työttömyys väheni vuotta aiemmasta 20 kunnassa.
Heinäkuun aikana pitkäaikaistyöttömien määrä väheni 10 varsinaissuomalaisessa kunnassa. Vuotta aiemmasta määrä väheni lähes jokaisessa varsinaissuomalaisessa kunnassa.

Heinäkuun viimeisenä päivänä oli avoimia työpaikkoja tarjolla alueen työ- ja elinkeinotoimistossa 4 100 kappaletta eli 30 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Aurassa työpaikkoja oli auki 25 ja Pöytyällä 10.
Kolmen viime kuukauden aikana uusia työpaikkoja on avautunut koko maakunnassa 13 100 kappaletta eli 1 300 (11 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin.
Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna heinäkuun aikana 7 500 kappaletta, joista 3 700 oli uusia, heinäkuun aikana avautuneita, työpaikkoja.

Vuotta aiempaan verrattuna työvoiman kysyntä oli heinäkuussa vilkkaampaa useimmilla aloilla. Kysyntä oli vireää erityisesti rakentamisessa. Lisäksi siivouksessa, logistiikka-­alan, sosiaali- ja terveysalan sekä monissa muissa palvelualan ja teollisuuden tehtävissä oli työtä tarjolla enemmän kuin aikoihin.
Elokuun aikana työttömien määrä yleensä kääntyy laskuun. Ely-keskus odottaa, että näin tapahtuu myös Varsinais-Suomessa.

 

Työttömyysprosentit Auranmaan kunnissa heinäkuussa 2018

  • Aura 6,1
  • Koski Tl 6,6
  • Lieto 6,8
  • Loimaa 9,6
  • Marttila 7,9
  • Oripää 6,9
  • Pöytyä 8,5
  • Varsinais-Suomi 10,8