Koskelle ja Marttilaan yhteinen nuorisovaltuusto

0

KOSKI, MARTTILA. Koskelle ja Marttilaan valitaan marraskuussa yhteinen nuorisovaltuusto, johon valitaan seitsemän jäsentä. Marttilan kunnanhallitus hyväksyi omalta osaltaan, että kummastakin kunnasta valitaan vähintään kolme edustajaa ja molemmista kunnista yksi varajäsen.

Välittömissä vaaleissa tulee molemmista kunnista valituksi kolme eniten ääniä saanutta ehdokasta ja seitsemäs ehdokas vaalituloksen perusteella.

Kuntien nuorisotoimen edustajat päätyivät esittämään yhteistä nuorisovaltuustoa, koska molempien kuntien nuoret ovat samassa yläkoulussa ja lukiossa Koskella. Marttilassa on myös ollut haastetta löytää ehdokkaita. Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta kerrallaan. Se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.