Marttila hankkii liukuesteet yli 70-vuotiaille

0

MARTTILA. Marttilan sosiaalilautakunta pisti töpinäksi ja päätti hankkia jalkineisiin laitettavat liukuesteet ja tarjota ne maksutta 70 vuotta täyttäneille ja sitä iäkkäämmille marttilalaisille.

Liukuestehankinta nousi esille toukokuun lopulla pidetyssä vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksessa.

Marttilassa on noin 300 yli 70-vuotiasta. Heille hankittavien liukuesteiden arvioidaan maksavan kunnalle noin 2 000 euroa. Summa katetaan sosiaalilautakunnan talousarviomäärärahoista.

Lautakunta päätti, että vapaa-aikasihteeri hoitaa tilauksen. Kotipalvelu jakaa liukuesteet niitä tarvitseville kotipalvelun asiakkaille. Muut yli 70-vuotiaat kuntalaiset voivat hakea liukuesteet kirjastosta tai kunnan keskustoimistosta erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Liukuestehankintaa on pohdittu huolella myös Aurassa, jossa perusturvalautakunta kykenee päättämään asiasta marraskuun puolivälissä.